Hästlov, Öppethus och Läger!

30.10.2016 17:38

Info om det populära Halloweenlägret!

Torsdagen den 3 november 17.00 - Fredagen den 4 november 17.00, ett helt dygn på travskolan fylld med aktiviteter! Det ingår Middag, Fika, Lunch & Frukost och vi sover i travbanans lokaler. Pris: Endast 350 kr Anmälan till lägret senast 31/10 till Nathalie Forsman 076 779 6037 naight_@hotmail.com Film; Ida Forsman

Öppethus se bild!